KALIBRERA HANDAR

1. Skruva av kronan och dra ut den till 3: e positionen för att ställa in minutvisaren till 24H-positionen skarp.

2. Skjut kronan till det andra klickläget och ställ in timvisaren moturs vid 24H skarp.
3. Dubbelkontrollera om minutvisare och 24H-händer sammanfaller i samma läge.
STÄLL KLOCKAN
4. Dra ut kronan till 3: e positionen för att ställa in timvisare och minutvisare till rätt tid.
5. Skjut tillbaka kronan till 1: a position, tryck in och skruva in kronan för att dra åt.
ÄNDRA REMMEN
Skjut spaken med fingret för att frigöra eller fästa remmen.
JUSTERA MILANES
Lossa viklåset med en liten skruvmejsel, skjut för att justera och tryck ned viklåset för att låsa fast i ett av spåren på milansbandet.
FÄSTA NATO-STRAP
1. Fäst stiften på klockfodralet igen men utan remmen.
2. Fäst den långa remdelen som på bild A
3. Fäst klockfodralet genom att släppa den långa remdelen genom öglan på den kortare delen som i bild B